Startsida / Inlägg

Datainspektionen öppnar för medias användning av drönare

av Magnus Ringman

Är det tillåtet för medier att använda drönare eller inte?

Nu kommer ett klargörande från Datainspektionen – som ger medierna ett litet hopp om ändring av lagen.

Aftonbladet inifrån har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolen som nyligen avkunnade en dom som innebär att användning av drönare likställs med kameraövervakning. Konsekvensen av domen är att många kommersiella aktörer – mäklare, skogsförvaltare med flera – nu måste söka tillstånd för att använda drönare i sina verksamheter.

3
Aftonbladets fotograf Peter Wixtröm med drönare.

Det har också varit oklart vad som gäller för massmedier.

Olika företag gör olika tolkningar. Sveriges television anser att företaget skyddas enligt yttrandefrihetsgrundlagen genom utgivningsbeviset. Om en medarbetare rapporteras så lovar SVT att stå för alla eventuella böter och ställa upp med juridisk hjälp.

Aftonbladet, som också hittills använt drönare i den journalistiska bevakningen, avvaktar ytterligare klargöranden eftersom det är den enskilde medarbetaren som dras inför rätta och vid en eventuell dom får en anmärkning i kriminalregistret – inte företaget.

Nu har Datainspektionen yttrat sig om användning av drönare.

På myndighetens hemsida, under ”fråga/svar” om kameraövervakningslagen, skriver DI på frågan om medier får använda drönare:

”Huvudregeln i kameraövervakningslagen är att det krävs tillstånd för att kameraövervaka en plats dit allmänheten har tillträde och det finns inte något uttryckligt undantag i lagen för kameraövervakning som sker för journalistiska ändamål, såsom det finns i personuppgiftslagen. En grundprincip är dock att grundlag går före lag. Det kan därför inte uteslutas att det finns bestämmelser i grundlagen, såsom yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, som får till följd att tillstånd inte krävs för att använda kameraförsedda drönare i en grundlagsskyddad verksamhet.”

Men i en skrivelse från Datainspektionen till landets samtliga länsstyrelser, som ska vägleda myndigheterna om hur lagen ska tolkas, står det inte ett ord om massmedier.

– Vid ett telefonmöte med länsstyrelserna den 7 november önskades vägledning om vilka villkor som ska gälla för verksamhet med samhälleligt syfte, säger Malin Ricknäs, jurist vid Datainspektionen.

Har inte massmedier ”samhälleliga syften”?

– Medieras användning av drönare har inte prövats än. Vi valde därför inte att ta med massmedier i skrivelsen till länsstyrelserna, säger Malin Ricknäs.

Hittills har ett massmedieföretag ansökt om att få använda drönare i journalistisk verksamhet. I samband med endurotävlingen Gotland Grand National på Gotland ansökte ett produktionsbolag – som filmade på uppdrag av Sveriges television – om att få använda drönare i direktsändning.

Länsstyrelsen på Gotland gav tillstånd och skriver:

”Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att sökandens intresse att få övervaka platsen för direktsändning av endurotävlingen i Sveriges Television också kan sägas vare ett allmänt intresse då SVT är ett public serviceföretag, väger tyngre än allmänhetens intresse att inte övervakas vid tävlingen.”

Branschorganisationen Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter ser positivt på Datainspektionens formuleringar i fråga/svar på deras hemsida.

jeanette
Jeanette Gustafsdotter

– Det är en klar öppning, säger hon.

I januari nästa år träffar TU den statliga utredning som är tillsatt för att se över kameraövervakningslagen. De fick nyligen förlängd utredningstid från februari till sommaren 2017.

– Jag hoppas verkligen  att det blir en ändring, så att journalistisk verksamhet undantas från drönarförbudet, säger Jeanette Gustafsdotter.

 

Magnus Ringman

 • Tjänstgörande redaktörer: Stefan Sköld, Sandra Christensen, Frida Westergård och Mattias Kling
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB